The Energy Symphony
Client     ····· Göteborg Energi
Assignment ····· Content and Projections 
Date       ····· 2016
Language   ····· Swedish

Swedish Name: Energisymfonin Production House: Folke Film
Producer: Adam Holmström

Artist: Maia Hirasawa
Comp, Projectionsc consulting and motion graphics. 

“Göteborgarnas energiförbrukning blir musik. I Energisymfonin tolkas Göteborg Energis energikurvor och omvandlas till ett unikt musikstycke. Syftet med projektet är att sprida kunskap och medvetenhet kring energiförbrukning och hur vi tillsammans kan använda energin smartare”
My Newsdesk