The Arctic: While the Ice Is Melting
Client     ····· Nordiska museet
Assignment ····· Content
Date       ····· 2019
Language   ····· Swedish/English

Producer/Lead: David Giese

Projectors used: 2
3D modell, physics, RnD and particlesimulation.
Displayed in main hall on giant display in shape of iceblock.

"Arktis – medan isen smälter ger en mångfasetterad, tydlig och nykter bild av vad som står på spel uppe i norr i den globala uppvärmningens tid.”
SvD

“Arktis – medan isen smälter på Nordiska museet i Stockholm är en av musei-Sveriges största satsningar på länge.”
Sveriges Radio

Storslagen skildring av Arktis
ETC 10/10