Nattvandringar I Den Undre Världen
Client     ····· Ensembleverket: Stadsteatern
Assignment ····· Content and programming
Date       ····· 2017
Language   ····· Swedish

By: Ensembleverket
Director: Jacob Hirdwall


" Nattvandringarna går genom ett sceniskt underland som får sin särprägel av Tom Waldtons suggestiva videoscenografi, där projektioner på en transparent duk mitt i rummet lägger ett oroande och drömskt filter över spelet. Det är en effektiv och vacker inramning som låter publiken stirra själva dödsriket i vitögat; rent visuellt är den här föreställningen verkligen ett egensinnigt konstverk. "
Dagens Nyheter


“Scenografin är ett tekniskt underverk, på en genomskinlig projektionsduk blir natten nästan tredimensionell.."
Svenska Dagbladet


"Slående och genuint är uppsättningens scenografi/videoscenografi eftersom man med dessa skapar rum, ytor och djup som annars hade varit helt omöjliga att återge ögat. Snabba byten och knivskarp kreativitet utöver det vanliga.“
Kulturbloggen